Quy trình hợp tác

Bước 1: Chọn mục . Các trường, trung tâm đào tạo nấu ăn ( gọi chung là Nhà cung cấp ) nhập đầy đủ thông tin cơ bản để gửi yêu cầu đến lopnauan.com.

Bước 2: Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Nhà cung cấp click .

Bước 3: Khi nhận được yêu cầu hợp tác, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành liên lạc với Nhà cung cấp đã gửi yêu cầu.

Bước 4: Ban quản lý của lopnauan.com sẽ cấp cho Nhà cung cấp đạt yêu cầu hợp tác một phần mềm để Nhà cung cấp có thể tự nhập khóa học và nhận đơn đăng ký từ lopnauan.com.

Bước 5: Nhà cung cấp cung cấp khóa học nấu ăn cho khách hàng theo đúng điều kiện quy định trên lopnauan.com.

Bước 6: Nhà cung cấp phối hợp với Công ty NCCorp Việt Nam giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến khóa học nấu ăn mà  Nhà cung cấp đã bán cho khách hàng ( Nếu có ).