Mở cửa hàng kinh doanh

Đào tạo bởi

HHTC

Học kinh doanh món ăn đặc biệt heart

Đào tạo bởi

EZCooking

Khóa học Pizza - Mỳ Ý heart

Đào tạo bởi

HHTC

Học nấu món Âu heart

Đào tạo bởi

EZCooking

Học kinh doanh món ăn heart

Đào tạo bởi

HHTC

Kỹ thuật chế biến món ăn (FP1218) heart

Đào tạo bởi

Nhất Hương

Pha chế trà sữa heart

Đào tạo bởi

Nhất Hương

Cafe Take Away heart

Đào tạo bởi

Nhất Hương

Barista - Latte Art heart

Đào tạo bởi

Nhất Hương

Khóa học pha chế Bartender heart

Đào tạo bởi

Nhất Hương

Barista Art căn bản heart

Giảng Dạy

Tham gia giảng dạy cùng chúng tôi sẽ đem lại cơ hội cho các chuyên gia tăng thu nhập

Hợp Tác

Hợp tác cùng chúng tôi sẽ được quảng bá đến hàng triệu học viên hàng triệu học viên