- Quảng bá hình ảnh

- Hợp tác truyền thông

- Tổ chức các chương trình, sự kiện, hoạt động của công ty

- Tiếp nhận yêu cầu

- Tư vấn khoá học

- Thu học phí theo quy định và lên danh sách học viên

Tuyển dụng nghề bếp

0904 989 890

cs@lopnauan.com

- Nhận tin tuyển dụng

- Quản lý học viên lớp nghề

- Giới thiệu việc làm hoặc hỗ trợ tuyển dụng từ phía đối tác