Điều khoản sử dụng

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên lopnauan.com, bạn cần cung cấp cho website các thông tin cá nhân chính xác, mới nhất và đầy đủ nhất bao gồm: Tên, email, SĐT…Đây là những thông tin bắt buộc liên quan đến việc hỗ trợ người sử dụng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại lopnauan.com.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích nào. Nếu mật khẩu bị lộ ra ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, lopnauan.com sẽ không chịu trách nhiệm về tổn thất phát sinh.

Quy định về các hành động không được phép

Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào các khóa học của lopnauan.com. Mọi vi phạm khi bị phát hiện sẽ bị xóa tài khoản và có thể xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuyệt đối không bàn luận về các vấn đề chính trị, kỳ thị tôn giao, kỳ thị sắc tộc. Không có những hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín của các sản phẩm, dịch vụ, khóa học trong hệ thống lopnauan.com dưới bất kỳ hình thức, phương thức nào. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi liên quan đối với tài khoản hoặc xử lý trước pháp luật nếu cần thiết.

Mọi thông tin cá nhân của người sử dụng sẽ được chúng tôi bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. Chúng tôi không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Như trên đã nói, mọi thông tin đăng ký của người sử dụng sẽ được bảo mật, nhưng trong trường hợp cơ quan chức năng yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng.

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên lopnauan.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của lopnauan.com.

Thay đổi quy định 

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng lopnauan.com sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 

 

Học nấu món Âu heart
Dạy pha chế cho trẻ heart
Món ngon ngày Tất niên heart